Contact Us

来源:未知
Contact Us
Address: #5, Block 7, Yuexinyuan, No.113 Qingnian Road, ChaoyangDistrict, Beijing 100026 
Contacts: Wang Xin, Zhang Mu, Liu Lu, Wang Hui
Tel: (8610) 65685477
Fax: (8610) 65670745
E-mail: office@caacchina.org

相关新闻 点击查看»